Na-Mapie.info | Tablice
Co udało nam się zrobić. Kilka projektów, którymi możemy się pochwalić - wizytówki stron, startupy, a także narzędzia dla firm. Wykonanie strony za opłatę lub udziały w docelowej firmie.

Projekt Na-Mapie.info


  • Projekt: na-mapie.info
  • Opis: Tablice rejestracyjne, szkoły, adresy. Wszystko na mapie.
  • Idea: Tablice rejestracyjne w Polsce. Wszystkie kody pocztowe ze spisem ulic. Mapa Polski - mapa internetowa z adresami i wyznaczaniem trasy do celu. Mapa Polski to jedyna mapa Polski z adresami punktowymi i wyznaczaniem trasy w korku. Wszystkie kody pocztowe z ulicą. Lista szkół: podstawowe, licealne, ponadlicealne, wyższe. Dostępne informacje o szkołach. Wyniki wyborów przeprowadzanych na terenie Polski: przedstawione na mapach administracyjnych gmin i powiatów w Polsce. Mapa wyborcza Polski.
  • Data realizacji: 2008
  • Informacje o projekcie: W trakcie działań wdrożeniowych w projekcie na-mapie.info przygotowano stronę internetową pod adresem http://na-mapie.info. Prace rozpoczęły się w roku 2008. Polegało to m.in. na pracy nad projektem dot. Tablice Rejestracyjne, Szkoły, Adresy. Wszystko Na Mapie dostępne w PL język. Projekt nie wymagał implementacji RESTful API w celu integracji na-mapie.info z innymi aplikacjami. Do zarządzania danymi wewnętrznymi w projekcie na-mapie.info użyto CMS. Zastosowane technologie to API z mapami Google, API parkingów na świecie, API do urzędów z danymi tablice rejestracyjne. Projekt dotyczył pocztowe ze spisem ulic. Mapa Polski - mapa internetowa z adresami i wyznaczaniem trasy. Strona internetowa została ukończona w roku 2008, a jej realizacja została zaakceptowana przez Klienta
  • Zaimplementowane przez